22.04.1764  Начало     - каталог     Цитология и Хистология     Ръководство по хистопатология и имунохистохимия

Ръководство по хистопатология и имунохистохимия

Ръководство по хистопатология и имунохистохимия
Ценa за : 24.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Цитология и Хистология

Кат. №: 259059
На склад: [Да]
 
Представяне

Автори:Е.Порязова,З.Запрянов
Издателство:ВАП
ISBN 978-954-8326-26-1
Мека корица
Обем: 154 стр.

Представяме на Вашето внимание едно ръководство по патология, което да бъде в помощ на учебната, диагноетичната и научно-изследователската работа на студенти и специализанти по медицина, дентална медицина и фармация, на студентите от Медицинските колежи, както и на млади специалисти в клинични, хирургични и морфологични звена.
Всеки, който се е докоснал до морфологичното изследване, се е убедил в неговата сложност и разнообразие. Не е възможно обаче да бъде разбрана патологията, без да е изучена нормалната структура на клетките, тъканите и органите. Ето защо в ръководството са включени хистоснимки, представящи тази норма. В отделни глави и раздели са разгледани патологични процеси, които се изучават по Обща патология. В следващите глави са представени измененията по системи и при различни нозологични единици, които са предмет на изучаване от Клиничната патология. В последния раздел са включени хистоснимки от имунохистохимичното изследване на тумори, често срещани в клиничната практика.
През последното десетилетие науката патология се разви с изключително бързи темпове в посока на имунохистохимичната типизация на туморите. Вече не е достатъчно да се базираме само на морфологичните промени в тъканите, когато имаме възможност да надникнем в молекулярните контакти на клетките. Може би точно в тях е скрит ключът към диагнозата и терапията на тежки онкологични заболявания, като карцинома на млечната жлеза, колоректалния карцином и карцинома на простатната жлеза, особено в ранните стадии на болестта.
Крайно време е да се промени виждането за патолога единствено като лекар, който извършва обдукции, особено при все по-ниската аутопсионна активност у нас и по света. В наши дни патологьт е лекарят, който поставя точната диагноза на взетият от клинициста биопсичен материал, въз основа на която се прави заключение и за необходимостта от предоперативна и следоперативна химио- или лъчетерапия.
Биопсичното изследване е златен стандарт в медицинската диагностика, подобно на времето по Гринуич, с което се сравняват всички часовници. Имунохистохимичното изследване е задължителен етап от диагнозата и определя схемата на терапия при онкологичните заболявания.
Надяваме се приложените микрофотографии на нормални тъ¬кани, патологични процеси и болестни единици и снимките от имунохистохимичното изследване да подпомогнат учебната работа на студентите и практическата работа на лекарите от различни медицински специалности. Надяваме се с това да допринесем и за адекватната пост- оперативна терапия на болните.

Друга литература от Цитология и Хистология