20.02.2018  Начало     - каталог     Анатомия и Физиология     Топографска анатомия

Топографска анатомия

Топографска анатомия
Стара ценa: 18.00 лв.
Ценa за : 16.80 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Анатомия и Физиология

Кат. №: 363401
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN:978-954-9301-97-7
Издателство: МИ Арсо
Автор:под В.Ванков,К.Ичев
Корицa: мека
Година на издаване: 2014 г.
Обем:214

ПРЕДГОВОР КЪМ СЕДМОТО ИЗДАНИЕ
Изминаха 33 години от 1980 година, когато се появи първото издание на То-пографска анатомия. На тази Христова възраст учебникът, който представя взаимоотношенията на различните структури в топографо-анатомичните области на човешкото тяло, е вече утвърден и се радва на признанието на цялата медицинска общност. През изминалите години периодично бяха извършвани подобрения и до-пълнения в текста и илюстративния материал. Общият тираж на всичките досега отпечатани и вече изчерпани шест издания възлиза на повече от 27000 екземпляра. Това свидетелства за добрия прием на учебника не само сред българските медици, но и сред обучаващите се у нас чуждестранни студенти и лекари, които го отнасят със себе си в своите страни.
Настоящото, седмо издание запазва характера на книгата - системно разглеждане на човешкото тяло по области и слоеве с подчертана и последователно осъществявана клинична насоченост. То е основно преработено и допълнено. Прибавени са въвеждаща глава, нова тематична единица за фасции и пространства на лицето, както и описания на редица топографо-анатомични области, които липсваха в предишните издания. Основният илюстративен материал се състои от 130 оригинални графични рисунки, изработени от доц. С. Бакърджиева по указания на авторите. От тях 8 са преработени в същия стил от Н. Томов. От него са израрботени и добавени и 6 нови рисунки. С това общият брой на фигурите става 137. Названията на анатомичните обекти са компютърно изнесени на самите рисунки, което ги осъвременява и улеснява ползването им. Извършен е преглед, сверяване и актуализиране на всички използвани в текста и фигурите анатомични термини с действащата понастоящем международна Terminologia Anatomica. Авторите изра¬зяват специална благодарност на Prof. I. Whitmore, председател на Федеративния комитет за анатомична номенклатура, както и на Prof. L. Vollrath, председател и Prof. P. Sprumont, секретар на Федеративната международна програма за анато¬мична номенклатура за любезното консултиране относно международно приетите граници на някои области и повърхностната мускулно-апоневротична система.
Учебникът е предназначен за студенти по медицина и дентална медицина. Както показва досегашният опит, той може да бъде от съществена полза и за лекарите, особено в периода на следдипломната им квалификация.
В книгата материалът е изложен в следния ред: първо е представена топографската анатомия на крайниците, след това на главата, шията, гърдите, корема, таза и гърба. Това е продиктувано от факта, че най-важните в топографската анатомия положения за взаимоотношенията на кръвоносните съдове и фасциите могат да бъдат показани най-ясно при излагане на топографската анатомия на мускулите, фасциите и съдовете на крайниците.
Авторите

Друга литература от Анатомия и Физиология 
Atlas Of Human Anatomy

Atlas Of Human Anatomy


68.00 лв. с ДДС

АТЛАС ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА - Том 2

АТЛАС ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА - Том 2


75.00 лв. с ДДС
64.00 лв. с ДДС


Топографска анатомия

Топографска анатомия


18.00 лв. с ДДС
16.80 лв. с ДДС