HIV-инфекция и СПИН

Обратно към Инфекциозни болести
Ценa:
Цена:7.50 лв. с ДДС
Каталожен № 328811
ISBN: 954-9666-27-1
Автори: проф. д-р Иван Диков, проф. д-р Никола Златков
Издател: Медицинско издателство Райков,
Издадена: 2010
Брой страници: 76
Корица: Мека
Представяне на HIV-инфекция и СПИН
Изминаха повече от двадесет години откакто беше установено ново инфекциозно заболяване на човека - инфекцията с вируса на човешкия им нен дефицит или известно на обществеността повече с названието синдрс на придобитата имунна недостатъчност - СПИН. Този период е достат чен, за да се натрупат голям брой информационни данни относно естеств* то на това заболяване. Съвременната медицинска наука отговори адеква но и достойно на предизвикателствата на тази нова инфекция и в бърз срокове изясни много добре основните проблеми свързани с нея - нейнит етиология, патогенеза, епидемиология, клиничната й характеристика, ди; гностичните възможности, терапията и специфичната профилактика. Ра: бира се, има още спорни и нерешени въпроси, особено в патогенезата, тс рапията и профилактиката, но като цяло човечеството познава добре T03i свой враг - чумата на нашия век и разполага с възможности и средства д се бори с него.
В нашата страна HIV-инфекцията, за щастие, все още не е взела тез1 катастрофални епидемични размери, както в редица страни на света. Неза висимо от това обаче, нашата медицинска общественост трябва да бъде мно го бдителна, добре информирана, никога да не забравя за това заболяване и рано и своевременно да го диагностицира и съответно да реагира аде¬кватно.
Целта на настоящата книга е да даде съвременна, обобщена и преди всич¬ко практическа информация по проблемите на HIV-инфекцията и СПИН на всички лекари, от всички специалности, работещи с болни, и особено на общопрактикуващите лекари, които в своята ежедневна дейност първи ще се срещнат както с HIV-заразените, така и с болните от СПИН.
Запитване за HIV-инфекция и СПИН
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Инфекциозни болести