22.04.1801  Начало     Медицина - каталог     Медицина     АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТОМ 1

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТОМ 1

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТОМ 1
Ценa за : 42.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Медицина

Кат. №: 363082
На склад: [Да]
 
Представяне

Автори: А. Теодосиева, А. Тошева, В. Маджова, Г. Форева, Д. Вучев, Д. Петкова, JL Деспотова - Толева, М. Балашкова, М. Горанов, Н. Сивкова, Н. Чалъкова, Р. Асенова, Р. Янкова, Т. Василева, Ц. Валентинова, Ц. Кюсепашова
Изд.2011
Стр.596
Твърда корица © Медицинско издателство ЕТ Васил Петров - ВАП
ISBN 978-954-9806-89-2

ЧАСТ I: ОБЩАТА МЕДИЦИНА - САМОСТОЯТЕЛНА КЛИНИЧНА ДИСЦИПЛИНА
1. ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ - Валентина Маджова, Гергана
Форева, Радост Асенова 14
2. ПЪРВИЧНА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ И МЯСТО В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА - Валентина Маджова, Радост Асе¬нова, Гергана Форева 29
3. НАУЧНИ ОСНОВИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНА КАТО СЪВРЕМЕН¬НА ФОРМА НА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ФАМИЛНА¬ТА МЕДИЦИНА В ЕВРОПА - Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева
4. СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВА- ЩИЯ ЛЕКАР - Магдалена Балашкова 47
5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспото- ва-Толева 77
6. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА - Цветелина Валентинова 90
ЧАСТ II: СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА ПРАКТИКА 7. ОБЩУВАНЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Фо¬ рева, Радост Асенова, Любима Деспотова-Толева, Валентина Маджова 97
8. ЕЗИК, РЕЧ И РЕЧЕВИ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ ВАВИЛОНСКАТА КУ¬ЛА И НЕВРОЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ - Анета Тошева 116
9- УМЕНИЕТО НА ЛЕКАРЯ ДА СЪОБЩАВА ЛОША НОВИНА – Валентина Маджова 5 Ю.КОНФЛИКТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПОДХОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ - Цветелина Валентинова 159
11. ПАТОЛОГИЯТА НА СУБЕКТИВИЗМА ИЛИ „ТРУДНИТЕ БОЛНИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Митко Горанов 167
12. ХУМАННАТА МЕДИЦИНА - ЕДИН БЕЗКРАЕН ФЛУИД МЕЖДУ РЕ¬АЛНОТО И ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОТО - Митко Горанов 189
13. ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ - ПРИОРИТЕТ В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Магдалена Балашкова 200
ЧАСТ III: ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 14. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ, И ТЯХНОТО СЪВРЕМЕННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ - Радост Асенова, Гергана Форева, Валентина Маджова, Любима Деспотова -Толева 235
15.ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА И ОБЩАТА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова-Толева 248
16.ЗДРАВЕТО НА ЗДРАВИТЕ - СПОРТНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 260
17. ЕМПОРИАТРИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 275
18.ОСНОВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА - Т. Василева, Н. Чалъкова 296
ОСНОВНИ ОЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА - А. Теодосиева, Н. Сивкова, Д. Петкова 366
19. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОП - Р. Янкова 407
20. ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Димитър Вучев 51§
21. АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Ц. Кюсепашова 546
ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 567

Друга литература от Медицина 

Обща медицина - принципи и практика

Обща медицина - принципи и практика


78.00 лв. с ДДС
69.00 лв. с ДДС


Основи на палеативната медицина

Основи на палеативната медицина


14.00 лв. с ДДС
10.00 лв. с ДДС

няма снимка

Социална медицина


18.00 лв. с ДДС