Електронният магазин www.smartbooks-bg.com е виртуалното лице на реално действащата книжарница "Smartbooks" в град Варна.
SMARTBOOKS  е търговската марка на фирма „РАН-2”ООД  регистрирана по ТЗ на Република България със седалище и адрес на управление Варна,ул.Ген.Столетов 15 вх.Б, ЕИК 148044395,ДДС  BG148044395.

Книжарницата съществува от повече от 40 години и е с доказан авторитет в бранша.Насочена е изключително към специализирана литература.
Обслужва интересите както на студенти и преподаватели,така и на специалисти,целящи да повишат класификацията си.
Книжарницата се стреми да представи максимален избор от заглавия в областта на медицината,здравето,приложната псхология,техниката,кандидатстудентска литература/вкл.изданията на Медицински университет-Варна/ и др.

За контакти:

МЕДИЦИНСКА И ТЕХНИЧЕСКА КНИЖАРНИЦА "SmartBooks" Варна, ул. "Генерал Столипин" 3, в района на Червения площад.

тел. 052/639119

Работно време:
понеделник – петък 9:30 – 18.30 ч.
събота – 10:00 – 17:00 ч.
неделя – почивен ден