Джобен фармакотерапевтичен справочник

Обратно към Фармакология
  • Джобен фармакотерапевтичен справочник
Ценa:
45.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363407
ISBN: 9786191970025
Автор:под ред.на Иван Ламбев
Издател:Арсо
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 1185
Размер:16/12
Корици: мека
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
На работещите в Родината ни лекари, фармацевти и стоматолози.
ПРЕДГОВОР
В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Точно затова за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията и фармакотерапията да бъдат периодично актуализирани, анализирани и систематизирани. За разлика от периодичния медицински печат, университетските учебници и монографичните трудове осъвременените справочни издания представят тази толкова необходима информация обобщено, синтезирано и лесно разбираемо.
Предлаганият справочник съдържа над 5500 лекарствени продукти, значителен брой хомеопатични продукти, фитопродукти, хранителни и други биологично активни добавки. Състои се от 20 раздела, съдържащи 180 глави. Лекарствата са систематизирани рационално съобразно анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО и основните медицински специалности. Значително внимание е отделено на продукти за лечение на социално значимите заболявания. Поради ограни¬чения обем на книгата се акцентира главно върху показанията, дозовите режими (вкл. при деца и ПНВ) и противопоказанията (или нежеланите реакции) на лекарствата. Използвани са подходящи абревиатури, с които читателят трябва добре да се запознае. За по-голяма яснота на някои места са направени отделни повторения и препратки (особено ако дадено лекарството има повече от един механизъм на действие и/или показание).
Справочникът е разработен от фармаколози и клиницисти с голям преподавателски и клиничен опит въз основа на базата данни на ИАП, ЕМА, FDA и задълбочена литературна справка от наши и чужди литературни източници. В известен смисъл той представлява в значителна степен съкратен до около 35-37% вариант на разработваното предстоящо осмо основно преработено издание на ФАРМАКОТЕРПЕВТИЧЕН СПРАВОЧНИК (чието първо издание излезе през далечната 1983 г.). На голям брой лекарства, за които в научната литература съществуват данни, се дава рисковата категория за бременност и лактация (кърмене), представени в обобщен вид-

-Рискова категория за бременност (PRC)
А: контролирани изследвания изключват тератогенен риск
В: няма доказателства за тератогенност при хора
С: доказана е тератогенност само при опитни животни
D: доказана е тератогенност при животни и хора
X: лекарството е абсолютно противопоказано

Рискова категория за лактация (LRC)
L1: напълно безопасно лекарство
L2: безопасно лекарство
L3: умерено безопасно лекарство
L4: рисково лекарство
L5: лекарството е абсолютно противопоказано

Настоящият справочник е ПРЕДНАЗНАЧЕН за лекари, фармацевти, стоматолози, научни работници, докторанти, представители на фармацевтични фирми, студенти и колежани от медицинските университети и др. Приканваме представителите на фармацевтични компании, работещи в Ребуплика България. да поддържат контакт с нас, за да може информацията в настоящия справочник да бъде възможно по-пълна и прецизна. С благодарност очакваме конструктивни критики и препоръки.

Доц. д-р Ив. Т. Ламбвв (itlambev@mail.bg)
Запитване за Джобен фармакотерапевтичен справочник
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Фармакология

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги