Епидемиология на инфекциозните болести

Обратно към Инфекциозни болести
  • Епидемиология на инфекциозните болести
Ценa:
15.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
259039
ISBN: 954-9806-27-8
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
Автор: под ред. на доц. д-р Л. Ангелов, дм
Година на издаване: 2001 г.
Обем: 478 стр.
Корицa: мекa
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
Предговор
Учебникът по епидемиология на инфекциозните болести е разработен от колектив от хабили¬тирани лица с голям теоретичен и практичен опит върху заболяванията с инфекциозна етиология. Той е предназначен за студентите медици (напълно възможно е да се ползува и от студентите стоматолози, а също и от студенти по мениджмънт и здравни грижи), от българските висши меди¬цински институти и е планиран да осигури онзи обем информация за естеството на инфекциозните болести, без който е невъзможно да се осигури ефективна профилактична и противоепидемична дейност.
Написването на новото учебно помагало бе осъществено в един от динамичните периоди от най-новата история на българската епидемиология. За времето, в което живеем, са характерни не само големия обем предизвикателства, които поставят пред медицинските работници добре извес¬тните на науката „стари инфекциозни заболявания, но и редицата по-нови, скоро „изплувалите на хоризонта нозологични единици с инфекциозна етиология, чиято отличителна черта е преди всичко тежките поражения, които те нанасят на човешката популация (СПИН, Лаймска борелиоза, варианта на болеста Кройцфелд-Якобс и др.).
От появата на първия учебник по епидемиология за медици у нас измина почти половин век. След това от различни авторски колективи бяха написани повече от десет учебни помагала.
Пристъпвайки към изпълнението на поставената си задача авторите на новия учебник си дава¬ха сметка, че е наложително да се постигнат няколко цели, по-важните от които са:
1. Да се включат в общата част на учебното помагало някои нови теоретични постановки, имащи голямо значение за разработването на по-ефективен комплекс от мероприятия за профи¬лактика и борба. В това отношение имаме предвид преди всичко теоретичните разработки за: а) природната огнищност на някои от инфекциозните заболявания; б) влиянието на международната миграция на населението върху разпространението на инфекциозните заболявания в отделните страни на света; в) новите аспекти на теорията за факторите, пътищата и механизмите за предава¬не на заразата и др.
2. Да се насити учебника с нова информация за особеностите на епидемичните процеси при различните видове нозологични единици с инфекциозна етиология. Мощни въздействия, стихийни и целенасочени, влияят върху епидемичните и епизоотични процеси и науката регулярно ги откри¬ва и прецизно маркира. Тяхното правилно интерпретиране е важно условие за написването на всяко съвременно учебно помагало по епидемиология на инфекциозните болести.
3. Отчитайки вродения стремеж на българина да пътешествува по „белия свят, да дадем по-подробна информация за опасностите, които ще го грозят в различните региони на света не само от т.н. особено опасни инфекции, но и от редица други заболявания с инфекциозна етиология. В този смисъл важен е според нас разделът за имунизациите на пътешествениците, познания, за които трябва да има всеки българин, решил да странствува из близката и далечна чужбина.
4. Отделено е съществено внимание на превантивните подходи и контрола над неинфекци-озните, но със социално значим характер заболявания, формулирани са критерии за здраве и болест, свързани с влиянието на околната среда, поведенческите рискови фактори и развитието на здравните ресурси. Предложени са съвременни, адаптирани към епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозни заболявания, биомедицински, статистически методи за изследване и обработка на информацията.
Авторският колектив на настоящия учебник е съставен от хабилитирани лица, допринесли в твърде голяма степен за облика на българската епидемиология от последните десетилетия на изминалия век. Дълги години всеки един от тях е изпитвал студенти по теорията и практиката на тази основна медицинска дисциплина. И затова една от грижите на авторите бе да се напише учебник, който лесно да се чете и да не позволява получаването на слаби бележки на двата изпита по епидемиология - семестриалния и държавния.
Като сме убедени, че е разработено учебно помагало, което ще бъде ценен помощник за младите хора, посветили се на медицинската наука (както за времето когато те ще следват във ВМИ, така и за годините, когато ще работят в системата на българското здравеопазване), си даваме сметка, че е напълно възможно да са допуснати и някои несъвършенства. Ето защо ше бъдем благодарни на всеки за всички добронамерени бележки, които е възможно да ни бъдат направени.
Запитване за Епидемиология на инфекциозните болести
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Инфекциозни болести

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги