Към рационално лабораторно изследване- част 1

Обратно към Микробиология
  • Към рационално лабораторно изследване- част 1
Ценa:
12.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
259043
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
\n\nАвтор: Николай Атанасов и Асен Атанасов
\n\nГодина на издаване: \t2001 г.
\n\nОбем: 160 стр.
\n\nКорицa: \tмекa
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
СЪДЪРЖАНИЕ
\n\nЗащо е написана тази книга\t9
\n1.\t\n„Кой пие и кой плаща?\t11
\n2.\t\nСъкращения и „действащи лица.\t 11
\n\nТандемът „осигурителна система/клинична лаборатория може да реши\nпроблемите\t13
\n\nИзборът на „подходящи показатели изисква предварителна диагноза и\nпомощни документи\t14
\n\nБезмилостни финансови санкции стимулират трезвата оценка на\n„медицинска необходимост от изследване\t15
\n\nВъзстановяване на разходите за лабораторни изследвания е сложно\t17
\n\nЗаконовата регулация изисква разходи, но осигурява висок\nпрофесионален напредък\t19
\n\nКнигопис\t21
\n\n3.\tНови маркери направляват медицинското решение при остър\nкоронарен синдром\t„\t...22
\n\nСъкращения и „действащи лица.\t 23
\n\nОпределянето на миоглобин и тропонин улеснява медицинското\nрешение при ОМИ\t25
\n\nТочни препоръки за използване на сърдечни маркери при ОКС\t27
\n\nКнигопис\t33
\n\n4.\tИма нови критерии на СЗО за диагноза на захарен диабет\t34
\n\nИнсулино-зависимият диабет тип I асоциира с генетични и автоимунни\nфактори\t34
\n\nДиабет тип II асоциира с намален глюкозен толеранс, хипертония,\nдислипидемия и макровазкуларни увреждания\t35
\n\nГлюкоза в кръвна плазма над 5.6 mmol/1 изисква повторно изследване\t36
\n\nКнигопис\t38
\n\n5.\tЖелязо в човешки серум и „железен статус са две различни неща\t39
\n\nСъкращения и „действащи лица.\t \t40
\n\nРегулация на железния метаболизъм.\t42
\n\nИма нови показатели за оценка на „железния статус.\t43
\n\nЖелезен дефицит може да има с анемия и без анемия\t44
\n\nИзлишъкът на желязо е опасен\t47
\n\nКнигопис\t51
\n\n6.\tВроден недостиг на над бъбречни хормони увеличава секрецията на\nАСТН и води до надбъбречна хиперплазия\t53
\n\nСъкращения и „действащи лица.\t 53
\n\nСинтезът на надбъбречни стероиди използва общи предшественици\t54
\n\n
\n \nI [едбъбречната хиперплазия е автозомно рецесивно заболяване\t.\t55
\n\nI !M.I много суспектни белези, но увеличеният 17-ОНР доказва\nи щбъбречната хиперплазия\t56
\n\nК нигопис\t57
\n\nИма проблеми при определяне на алдостерон и ренин\t59
\n\n<\t'ъкращения и „действащи лица.\t•\t60
\n\nКонтрол пад алдостероноватасекреция\t...60
\n\n,,J [ървата стъпка е определяне на електролити, а „втората - измерване\nм.I алдостерон и ренин\t62
\n\nК нигопис\t64
\n\nКлиника, електролитни промени и заместваща терапия оправдават\nопределянето на кортизол\t65
\n\n<\t'ъкращения и „действащи лица.\t66
\n\nКортизолът е най-висок сутрин, а най-нисък - в полунощ\t67
\n\nКортизол в серума под 50 nmol/1 със сигурност сочи хипокортицизъм\n(или грешка)\t67
\n\nКортизол в урина над 300 nmol/24h сочи хиперкортицизъм (или грешка)\t70
\n\nКортикоидното лечение и спирането му изискват лабораторно\nмониториране\t73
\n\nКнигопис\t74
\n\n(1лед остър пристъп на хипертония си струва да се измери адреналин в\n24-часова грижливо събрана урина\t76
\n\n('ъкращения и „действащи лица.\t77
\n\nИзмерването на адреналиновата секреция изисква строго спазване на\nпреданалитични условия\t77
\n\n11< >|);Iдрсналин/адреналин или мета-производните им в 24-часова урина осигуряват 100% диагностична ефективност за феохромоцитом и\nневробластом\t79
\n\nКнигопис\t 81
\n\nфункцията на щитовидната жлеза може да е смутена при 10% от\nВолните\t82
\n\n<'ъкращения и „действащи лица.\t83
\n\nТиреоидни и екстратиреоидни фактори контролират концентрацията на\nциркулиращи тиреоидни хормони\t85
\n\nАбнормният TSH изисква определяне на ГГ3 или fT4, но това понякога\nНе е достатъчно\t86
\n\nЛабораторната стратегия при тиреоидна дисфункция\t 94
\n\nКнигопис\t97
\n\nБелтъци в серума при ревматоидни заболявания\t99
\n\n('ъкращения и „действащи лица.\t....................................................... 100\nОценка на възпалителния процес\t102
\n\nМикроскопски анализ\t\nКнигопис\t\n12.\tИзмерването на калций и РТН решават повечето проблеми в\nкалциевата хомеостаза\t
\n\nСъкращения и „действащи лица.\t\nКонтролът над калциевата хомеостаза е многостранен, но основен\nфактор остава РТН\t\nИзмерването на интактен РТН е втората стъпка\t\n„Хиперкалциемия означава калций в серума от 2.90 до почти 6.00 mmol/1.\n„Хипокалциемия означава калций в серума от 2.10 до почти 1.00 mmol/1...\nКнигопис\t
\n\n13.\tНови маркери оценяват остеопороза и костен метаболизъм\t
\n\nСъкращения и „действащи лица\t\nКостната структура непрестанно се обменя в резултат на ремоделиране. .. Едновременното определяне на маркери за костна резорбция и за\nкостно образуване е най-информативно\t\nЗначителни интраиндивидуални колебания затрудняват клиничното\nприложение на костните маркери\t\nКнигопис\t
\n\n14.\tРазходите на лабораторията са монетарни, но приносът й в\nздравеопазването не може да се представи монетарно\t
\n\nИма начини за намаляване на свръх-използването на ресурси\t\nНамаляване на разходите е безсмислено, ако не се отчита\nмедицинската ефективност\t\nКнигопис\t
\n\n15.\tЛабораторните изследвания намаляват несигурността на\nмедицинската информация (Глава полезна или безполезна...)\t
\n\nСъкращения и „действащи лица.\t\nЗа диагноза, изборът на показатели се направлява от високата\nпървична вероятност от заболяване\t\nРеферентните граници са един от относителните критерии за здраве\t\nЗа мониториране, изборът на показатели зависи от познаване на\nреферентната разлика.\t\nЗа прогноза, изборът на показатели има смисъл при корекция на\nмедицинското решение\t\nЗа скрининг, изборът на показатели се направлява от ниската първична\nвероятност от заболяване\t\nОценката на риска е съпоставяне на две пропорции на вероятности\t\nКнигопис\t
\n\nПослепис\t
\n\n
Запитване за Към рационално лабораторно изследване- част 1
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Микробиология

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги