Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб

Обратно към ХЕПАТОЛОГИЯ
Ценa:
15.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
418055
ISBN: 978-954-326-435-3
Автор: Стоян ханджиев
Издателство:Парадигма
Година на издаване: 2020
Обем: 172 стр.
Корици: твърди
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.

Съдържание

ИзползВани съкращения:.................................................

Обща част....................................................................

Увод Към монографията.................................................

Локорегионални терапии (ЛРТ) при първиченхепатоцелуларен Карцином. Обща част....................

Биоефекти на РФА......................................................

Оптимални Кандидати за РФА..................................

Усложнения на РФА......................................................

Дългосрочен ефект от РФА.......................................

Интрахепаталнен дистален редидиб..........................

Обща преживяемост..................................................

Други аблационнитехники........................................

Перкутанна етанолоба инжекция (ПЕИ).................

Микровълнова аблация.................................................

Криоаблация...............................................................

ВисоКоинтензибна фокусирана ултразвукова аблация.

Обобщение иперспективи.........................................

Библиография................................................................

Хемоемболизация и радиоемболизаиия............................

Въведение.....................................................................

Хемоемболизация......................................................

Конвенционални процедури............................................

Радиоемболизация..........................................................

 

Обобщение ................................................................................................. 40

Библиография ............................................................................................ 41

Локорегионални терапии при метастатична чернодробна болест. Обща част ....  48

ЛоКорегионална терапия ......................................................................... 49

Термична аблация ..................................................................................... 50

Катетърни терапии ................................................................................ 50

Топлинна аблация на метастатичен  колоректален рак..................... 52

Библиография ............................................................................................ 55

Хепатоартериална инфузия (НА1) ......................................................... 62

Въведение: .................................................................................................. 62

Токсичност на НА1 ................................................................................... 63

Технически  аспекти на НА1 .................................................................... 64

Библиография ............................................................................................ 67

Стереотакстична радиотерапия за чернодробни тумори (SBRT) ..... 74

SBRTза първични чернодробни тумори ................................................ 75

SBRT за метастатични чернодробни тумори ..................................... 76

Предписвани дози на 8ВКТ за чернодробни тумори ............................ 76

1еЖелани ефекти за SBRT за чернодробни тумори ............................ 77

Библиография ............................................................................................ 79

Специална част.

Локорегионални терапии. Случаи от практиката .............................. 84
ЛРТ при първичен НСС ............................................................................ 84

Въведение: .................................................................................................. 84

Локорегионални терапии при първичен чернодробен ра!с .................... 85

ЛРТ при първичен НСС ............................................................................ 92

 

Проследяване................................................................................. 1

Локална стереотактична терапия при НСС.................................. 1'.

Библиография................................................................................... 1]

Специална част.

Локорегионални терапии, прилагани при метастатични чернодробнг

тумори............................................................................................ 11

Чернодробна интраартериална химиотерапия (НА1) като ЛРТ при
чернодробни тумори..................................................................... 12.

Чернодробна интраартериална химиотерапия при метастатичен
колоректален карцином с чернодробни метастази..................... 12^

Библиография................................................................................ 13С

Оценка на резултатите от ЛРТ при метастатични чернодробни
тумори............................................................................................ 136

Библиография................................................................................ 144

УслоЖнения,с6ързани с локорегионални терапии при първични и вто­
рични тумори на черния дроб, представени със
случаи от еЖеднеВната клинична практика................................ 149

Усложнения след приложение на радиофреквентна аблация..... 149

Васкуларни услоЖнения след ВЧТТ.................................................... 150

Билиарни услоЖнения след РФА......................................................... 151

Екстрахепатални услоЖнения след РФА..................................... 152

Библиография................................................................................ 159

УслоЖнения след ТАСЕ. Предиктивни фактори. CEUS, СТ и МR1 -
диагностични акценти................................................................... 160

Библиогафия..................................................................................... 168

Заключение....................................................................................... 171

Запитване за Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.

Издателства на медицинска литература