Медицинска микробиология

Обратно към Микробиология
  • Медицинска микробиология
Ценa:
80.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363016
Автор: под ред.на Иван Митов
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2023
Обем: 508стр.
Формат:21/29,5см
Корица:мека
Трето издание
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ
Микроорганизмите - бактерии, вируси, гъбичкии протозои колонизират всички екологични ниши вприродата. Множество от тях, известни като сапро-фити живеят свободно в почвата и водите, участвайки в кръговрата на органичните веществата в природата. Други са се приспособили за развитие в човека, животните и растенията, установявайки сложни взаимоотношения помежду им от симбиоза до паразитизъм.
Животът на Земята, във всички негови измерения, без микроорганизми е невъзможен. От медицинска гледна точка, огромна част от десетките хиляди известните видове микроорганизми са безвредни за човешкия организъм. Върху кожата и лигавиците на човешкото тяло са се приспособили  за развитие около 520 до над 1000 вида бактерии,основно в гастроинтестиналния тракт, съставящи •неговата микробиота (нормална флора). Тази еко-система е населена с трилиони бактерии и гъбички, надхвърлящи значително броя на клетките в човешкия организъм. Експресират между 2 и 9 млн. гени, съвкупността от които се определя като микробиом * също многократно повече от гените в генома на човека. Тези бактерии играят неотменима роля във хтогичните процеси на организма с антагонистичното си действие към други патогенни причинители с участието си в метаболитните процеси, производство на витамини (В 12 и К), стимулирането на имунната система и имунния отговор. За здравия организъм бактериите от нормалната микробиота са безвредни, но някои от тях причиняват инфекции в индивиди с увредени защитни механизми още като имунокомпрометирани. Изследванията обаче показват, че микробиома на отделните индивиди е свързан с редица състояния и инфекциозни болести като затлъстяване и диабет 1. автонмунни (диабет тип 1, възпалителна болест на червата), онкологични и други заболявания. Някои видове микроорганизми, приспособили се към човешки организъм, при своето развитие увреждат физиологичните процеси на организма. • Известни са като патогенни микроорганизми и не са част от човешката микробиота. След заразяване тях бребивават временно в тъканите и органите. В зависимост от защитните реакции на организма осъществяват  различни форми на инфекциозен процес от инапарентна ,непроявена инфекция до леки и тежки летални форми на инфекциозната болест. В зависимост от техния източник и резервоар редица от патогенните микроорганизми могат да се разпространяват епидемично и пандемично между хората или между животните и хората.
В индивиди с отслабени защитни реакции (след травми, изгаряния, онкологични и други тежки хронични заболявания, наркомании) патогенност могат да проявят и непатогенни микроорганизми - сапро-фити от околната среда и по-често бактерии и гъбички от микробиота, известни в това си качество като условно патогенни или опортюнистични микроорганизми. Нарушенията в равновесието на видовете от нормалната флора, известно като дисбиоза, в резултат на често нерационално приложение на антибиотици, продължителното лечение с цитостатици и имуносупресори също е причина за развитие на инфекции от иначе безвредни за здравия човек видове микробиота, напр. гъбички, развили се в прекомерно голямо количество на базата на дисбактериоза след приложение на антибактериал-ни антибиотици.
За разбиране естеството на важните за човека причинители на инфекциозни заболявания в човека и неговия микробиом е необходимо познаването на тяхната структура, физиология и генетика, рез-истентността им в околната среда, фактори на патогенност, които притежават. От голямо значение е разбирането на връзката им с епидемиологията, патогенезата и клиниката на инфекциите, както и принципите на микробиологична диагностика. Осо-•беностите на инфекциозния процес и защитните механизми на вродения и придобит имунитет са неотменими във взаимоотношенията между инвазира-щия микроорганизъм и човека.
Микробиологията е дала на света епохални открития използвани в профилактиката и терапията на инфекциозните заболявания: ваксините и антими-кробните средства. Откритията при изследване наследствената информация на бактериите и вирусите стоят в основата на съвременната генетика.
Настоящото учебно помагало е посветено на всички тези въпроси. Предназначено е преди всичко за студентите по медицина, дентални медици и фармацевти, както и за студентите от медицинските колежи и факултети по обществено здраве.
От авторския колектив

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ
2.ИНФЕКЦИЯ И ИМУНИТЕТ
3.СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ
  - БАКТЕРИИ
  - ГЪБИЧКИ
  - ВИРУСИ
4.МИКРОБИ В ОКОЛНАТА СРЕДА
5.МИКРОБИОМ
6.МИКРОБИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПО СИСТЕМИ
Запитване за Медицинска микробиология
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Микробиология

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги