Паразитология

Обратно към Паразитология
  • Паразитология
Ценa:
23.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363053
ISBN: 978-954-9301-64-9
Издателство: АРСО
Автор: под ред. на В. Боева-Бангьозова и К. Вутова
Година на издаване: 2010 г.
Обем: 420 стр.
Корицa: мекa
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
ПРЕДГОВОР В етиологията на много заболявания (гастроентероколити, алергози, не¬врози, анемия, неясни фебрилни състояния и др.) играят роля паразитозите. В България са описани над 15 вида местни паразитни болести по човека, някои от които са широко разпространени и имат важно медико-социално и иконо¬мическо отражение (трихомоноза, гиардиоза), токсоплазмоза, пневмоцистоза, ехинококоза, трихинелоза, аскаридоза, токсокароза, ентеробиоза, тениаринхоза и др.). Изключително много нараства значението и на индикаторните парази-този при болни от СПИН (пневмоцистоза, токсоплазмоза, криптоспоридиоза, лайшманиоза, бластоцистоза, циклоспориоза, микроспоридиоза и други). Успоредно с местните паразитози, ежегодно в нашата страна се внасят над 25 вида тропически паразитни болести от Африка, Азия и Латинска Америка. За една част от тях у нас няма условия за местно разпространение, поради което те са обект на клинико-диагностичен и терапевтичен интерес (парагонимоза, фа-сциолопсидоза, шистозомози и др.). Друга част от внасяните паразитози, пред¬ставляват за страната ни сериозна епидемиологична опасност, защото могат да получат местно ендемично разпространение (малария, амебиаза, анкилостоми-дози, стронгилоидоза, лимфатичните филариози, лайшманиозите и др.). Представеният учебник - ръководство е предназначен за студентите по ме¬дицина от VI курс, обучавани по цикличната система и за V-ти курс, изучаващи медицинска паразитология с тропически болести. Данните по обща и специ¬ална медицинска паразитология включват преди всичко съвременните знания относно етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката с усложнени¬ята, диагнозата и диференциалната диагноза, етиологичната терапия, личната и обществена профилактика с диспансеризацията на най-често срещаните пара¬зитни заболявания (местни и тропически) у човека. Целта на настоящият учебник е да даде на студентите по медицина най-ва¬жните теоретични и практически умения, необходими за ранната диагностика на паразитните болести и провеждане на ефективна борба срещу паразитозите (местни и тропически). Същият ще може да се използва от лекарите специали¬занти по линията на СДО, от обучаващите се студенти в медицинските колежи от профилите „медицински лаборант", „инспектор по обществено здраве" и във ФОЗ по специалността „Здравни грижи" (за мед. сестра и акушерка). Той ще служи и за бърза справка на паразитолозите и лекарите по обща медицина, ра¬ботещи като общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Учебникът - ръководсто е адаптиран към учебните програми за судентите - медици и колежани, поради което авторите не претендират за пълен обем на информацията по описаните паразитни болести. Авторският колектив с благодарност ще приеме всички констатирани недос¬татъци, бележки, мнения и препоръки в труда. София м. юли. 2010 г. доц. д-р Виолина Г. Боева-Бангьозова, доктор
Запитване за Паразитология
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги