Принципи на медицинската фармакология

Обратно към Фармакология
  • Принципи на медицинската фармакология
Ценa:
25.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
300072.1
Автор: под ред. на Иван Ламбев
Издателство: Медицина и физкултура
ISBN: 9544202455
Година на издаване: 2006
Страници:356
Корица: мека
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ФАРМАКОЛОГИЯ се състои от четири основни модула (части) - обща фармако¬логия и рецептура, специална фармакология, лекарствена токсикология и компютърно съвместими тестове (семинарни, модулни, фармакотерапевтични), обхващащи 24 глави. Книгата не подменя съществуващите учебни¬ци по фармакология за студенти по медицина, стоматология и фармация. Нейната главна цел е да улесни и задълбо¬чи изучаването на медицинската фармакология, представляваща гръбнакът на модерната фармакотерапия, и по този начин да допринесе за профилактиката и лечението особено на социално значимите заболявания.
В ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ФАРМАКОЛОГИЯ основните акценти са поставени върху класификацията, фарма-кодинамиката, главните показания и нежеланите реакции на лекарствата, но в редица случаи на важни за клиничната практика препарати се дават още техните фармакокинетични особености, взаимодействия и противопоказания. Посочено е дозирането на лекарствата само при често срещани заболявания и спешни състояния в медицината, защото то е предмет на задълбочено описание във фармакотерапевтичен справочник (2007), Лекарствени препарати (2008), Seiecta medicamentorum (2005), Справочник на лекарствените средства (2004) и клиничните ръководства.
Във второто допълнено издание са извършени някои корекции в общата и специалната фармакология, рецептурата и тестовете. Добавен е ФАРМАКОЛОГИЧЕН РЕПЕТИТОРИУМ. В него в тезисно-класификационна форма се разглеждат общата фармакология и отделните фармакотерапевтични групи с посочване на определени фармакокинетични, фармакодинамични и токсодинамични особености на основните лекарства. Главната цел на репетиториума е да въведе и насочи студентите в предмета на изучаваната материя, както и когато тя е усвоена, да служи за бърз преговор. Замислена като учебно помагало, книгата е съобразена с програмите по фармакология у нас и водещите западноевропейски държави. При нейното разработване са използвани съвременни литературни източници. Отразен е също над 30-годишен преподавателски опит по фармакология, както и опит в разработване и редактиране на учебници, тестове, фармакотерапевтични ръководства, лекарствени справочници (някои от които са претърпели по 5 - 7 издания). Онагледяването обхваща 123 фигури, 89 актуализрани класификации на основни фармакотерапевтични групи, 40 таблици, 20 формули и 42 избрани прескрипции. В редица случаи важността на дискутираните теми е деликатно подчертана с привеждане на подходящи мисли на световно известни учени, лекари, писатели и общественици, често примесени с фин хумор1.
Благодаря на колегите- асистенти от медицинските факултети на София, Ст. Загора и Плевен, които на основата предимно на тази книга бяха любезни да разработят 57 теста с 934 въпроса и 3726 възможни отговора. Петте модулни теста са преведени на английски език. В процеса на работа някои колеги направиха конструктивни устни бележки. Това допринесе за по-пълно, сбито и точно представяне на информацията. Благодаря на доцентите Р. Радев и М. Марков (които приеха да разработят главите съответно за хомеопатични препарати и остри отравяния с някои лекарства и алкохол) и на доц. Тр. Трайков, допринесъл за изясняване и онагледяване на биофизичните и биохимичните механизми на лекарствата, използвани за лечение на нервнодегенеративни заболявания.
ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ФАРМАКОЛОГИЯ е предназначена за студентите по медицина, стоматоло¬гия и фармация от III, IV и V (за медиците - и VI) курс. Тя представлява определен интерес също за специализанти, докторанти, преподаватели от фундаменталните и клиничните дисциплини, научни работници и представители на фармацефтични фирми.
Благодаря на г-жа Емилия НИКОЛОВА, управител на издателство „Медицина и физкултура".
Доц. д-р Иван ЛАМБЕВ
Запитване за Принципи на медицинската фармакология
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Фармакология

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги