Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Обратно към Сестринскои грижи
  • Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ценa:
25.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
3284339.1
ISBN:  978-619-221-204 -9 <br />
Автор: Анна Георгиева,Соня Тончева<br />
Издателство: МУ Варна<br />
Година на издаване: 2022<br />
Обем: 306 стр.<br />
Корици: меки
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
Учебникът, предназначен за студенти от специалност "Медицинска сестра", е второ допълнено и преработено издание.
В отговор на липсата на учебник за сестрински грижи при инфекциозно болни и разпръснатите научни знания в тази насока в различни учебници, ръководства, справочници и статии в списания, през 2012 г. са разработени учебник и практическо ръководство по „Сестрински грижи при инфекциозно болни“. Те са включени в обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра“ не само в Медицински университет – Варна и филиалите в гр. Шумен, гр. Сливен и гр. Велико Търново, а и в обучението на студенти в университетите в редица градове на България.
От друга страна научните познания, свързани с инфекциозните заболявания, непрекъснато се обогатяват. Съвременната медицина въвежда нови по-ефикасни методи на лечение, приема единни експертни становища относно диагностично-терапевтичния алгоритъм на поведение и здравни грижи при различните инфекциозни заболявания. През 2013 г. у нас е актуализиран медицинският стандарт „Инфекциозни болести“. Непрекъснато се актуализира и нормативната уредба, регулираща различните аспекти на организацията, лечението и грижите за инфекциозно болните. Това обяснява необходимостта от разработването на второ преработено издание на учебник по сестрински грижи за инфекциозно болни, който да обедини всички актуални познания по разглежданата дисциплина.
Настоящият учебник се опира на учебната програма по „Сестрински грижи при инфекциозно болни“, която създава възможности за усвояване на практически умения и навици за разпознаване на клиничните прояви, полагане на грижи и подготовка и видове изследвания при инфекциозно болни.
Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти авторите и рецензентите вярват, че помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ, както и за справка по въпроси, свързани с инфекциозно болни.

СЪДЪРЖАНИЕ:
ПРЕДГОВОР
РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ
РАЗДЕЛ II. ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ
РАЗДЕЛ III. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ
РАЗДЕЛ IV. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ
РАЗДЕЛ V. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ
РАЗДЕЛ VI. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ПОКРИВНИ ИНФЕКЦИИ
РАЗДЕЛ VII. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ИНФЕКЦИИ С МНОЖЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ
РАЗДЕЛ VIII. ИМУНОПРОФИЛАКТИКА
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
ЛИТЕРАТУРА
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАСТЪПЕНИ В УЧЕБНИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Запитване за Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Сестринскои грижи

Издателства на медицинска литература