Спешна хирургия

Обратно към Хирургия
  • Спешна хирургия
Ценa:
65.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363304
Под редакцията на проф. Д-р Николай Яръмов
Дата на издаване: 2011
Издателство: АРСО
Страници: 831
ISBN 987 954 9301 74 8
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
ПРЕДГОВОР

Предлаганият учебник е трето издание на учебник - ръководство по спешна хирургия за лекари-хирурзи, специализиращи хирурзи, стажант-лекари и студенти. Предшестващите ръководства са две и са издадени през 1967г. под редакцията на проф. А. Луканов и през 1993г. под редакцията на проф. А. Пинкас и нроф. Ив. Виячки. През периода след тяхното издаване медицинската наука достигна нови постижения в диагностиката и лечението на спешните хирургични заболявания. Изградиха се нови алгоритми за поведение, тактика и лечение в спешната хирургия. Това наложи да се промени програмата на специализиращите лекари по спеш¬на хирургия, като се модернизира и хармонизира с европейските изисквания за обучение по специалността хирургия По обем учебникът е съобразен с новите програми на обучение и нашето желание бе да дадем на специализантите най-същественото от спешната хирургия - етиология, патогенеза, клиника, диагноза, диференциална диагноза и лечение на спешните хирургични заболявания. В ръководството много широко място намират съвременните диагностични и оперативни методи, които значително промениха съвременната спешна хирургия.
Специализантът по хирургия трябва да има и да притежава голям набор от теоретически и практически умения, които той придобива по време на своята специализация. Те се базират на съвременното ниво на хирургията, което младият лекар може да получи като теоретична подготовка чрез това ръководство.
Авторският колектив е имал стремеж към отразяването на най-новото и съвременното в патофизиологията и хирургията с цел изясняване на най-трудните хирургични проблеми. Чрез този стремеж всеки един млад хирург трябва да търси истините в хирургичната наука, установени от нашите хирурзи - класици. На базата на тази историческа правда целият колектив остава верен на традициите на школата на проф. Параскев Стоя¬нов, проф. Александър Станишев, проф. Янко Добрев, проф. Алберт Луканов, проф. Николай Василев, проф. Веселин Матеев, което личи и от начина на изложението на материала в този учебник - ръководство, които се посвещава на 90 годишнината от основаването на Първата Катедра по хирургия в България.
Настоящото ръководство е изградено главно върху опита на изтъкнати наши хирурзи, ръководещи най-реномираните хирургични клиники у нас, поради този факт за написването на този учебник бяха привлечени изтъкнати специалисти по отделните раздели с доказан педагогически опит и продължителен преподавателски стаж Много знания и опит са нужни за един хирург да постави диагнозата на заболявания от спешната хирургия Голямата отговорност на хирурга е в ранната диагноза и съответно да реши съдбата на болния, нуждаещ се от спешна хирургична интервенция. Хирургичната професия е правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Най-малката проява на незнание, невнимание, немарливост ,лекомислие може да доведе до непоправими последици за болния. Бързото поставяне на диагнозата на болни със спешно хирургично заболяване и незабавното спешно лечение са от изключителна важност за намаляване на смъртността от тях. Благоприятният изход е в зависимост от времето на извършената операция. Колкото по-рано се оперира болният, толкова шанса за неговото спасяване е по-голям.
Настоящото ръководство дава представа за съвременното състояние на проблемите в спешната хирургия , перспективите за научни търсения. Нашата цел е да ги направи достояние на младите хирурзи, а така също за опитни хирурзи, за които в ежедневната им работа се явяват въпроси с последващи отговори за спешни- - хирургични заболявания. Надяваме се, че това е отличен способ за обучение. Независимо от стремежа и желанието ни да бъде поднесено на хирурзите специализанти едно издържано методологично ръководство, което да ги улесни в овладяването на хирургичната дисциплина, не се съмняваме, че то има недостатъци и благодарност ще приемем всяка отправена критика, за да бъдат те изправени.
Запитване за Спешна хирургия
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Хирургия

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги