Кардиология 2019

Обратно към Кардиология
  • Кардиология 2019
Ценa:
65.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363276
ISBN: 9786197491029
Автор: под ред.на проф.д-р Младен Григоров
Издателство: МУ София
Година на издаване: 2019
Обем: 536 стр.
Размери:31x21
Корици:твърди
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
СЪДЪРЖАНИЕ
ОСНОВНИ, НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ, ПОНЯТИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА. Мл. Григоров 11
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ АНАТОМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МИОКАРДА. Мл. Григоров 19
КРАТКА ФИЗИОЛОГИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО. Мл. Григоров 21
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ОСНОВНИТЕ СИМПТОМИ В КАРДИОЛОГИЯТА. Мл. Григоров 40
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНАТА БОЛКА. Мл. Григоров 46
ПРИНЦИПИ НА СЪРДЕЧНАТА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА. Вл. Григоров 50
МЕТАБОЛИЗЪМ И ИСХЕМИЯ. Мл. Григоров 59
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Л. Владимирова-Китова 61
РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Н. Рунев 69
АТЕРОСКЛЕРОЗА. Л. Владимирова-Китова 73
ДИАБЕТ И СЪРЦЕ. Н. Рунев 79
АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО БОЛНИ. К. Витлиянова 85
НЕИНВАЗИВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В КАРДИОЛОГИЯТА. Е. Манов 94
ОБРАЗНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
КОНВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ, КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ, МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ. Е. Вълчева, К. Генова 112
НУКЛЕАРНА КАРДИОЛОГИЯ. МИОКАРДНА ПЕРФУЗИОННА СЦИНТИГРАФИЯ ПРИ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. М. Гарчева 132
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ. В. Трайков 137
ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ В КАРДИОЛОГИЯТА 172
ЛЯВА СЪРДЕЧНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ. И. Петров 172
ДЯСНА СЪРДЕЧНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ. И. Петров 181
ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ. И. Петров 190
ПЕРКУТАННИ КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ. И. Петров 192
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНАТА КАРДИОЛОГИЯ 206
Транскатетьрно лечение на аортната клапа. И. Петров, 3. Станков, И. Ташева 206
Ендоваскуларна терапия на аортата. И. Петров, 3. Станков 211
ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРСИСТИРАЩ ФОРАМЕН ОВАЛЕ (PFO) и МЕЖДУПРЕДСЪРДЕН СЕПТАЛЕН ДЕФЕКТ (ASD). И. Петров, 3. Станков 219
Ендоваскуларно лечение на острата БТЕ и ПХ при пациенти с ХБТЕ. И. Петров, 3. Станков, И. Ташева, Г. Добрев 223
Перкутанна аблация на междукамерен септум при обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Ф. Фуладванд 228
Перкутанна транслуминална аблация на междукамерен септум. Ф. Фуладванд 228
МОНИТОРИРАНЕ НА ОСНОВНИ ХЕМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ. \Пл. Милков} 230
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 234
ОСТРА ЛЕВОСТРАННА СН (ОЛСН). Мл. Григоров 239
БЕЛОДРОБЕН ОТОК (КАРДИОГЕНЕН). Мл. Григоров 242
НЕКАРДИОГЕНЕН БЕЛОДРОБЕН ОТОК. Вл. Григоров 244
КАРДИОГЕНЕН ШОК. Мл. Григоров 246
СЪРДЕЧНА ТАМПОНАДА. Ив. Мазнев 249
ХРОНИЧНА ЛЕВОСТРАННА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ХСН) 251
Клиника на ХСН. М. Григоров 252
Методи на изследване на ХСН. Мл. Гоигоров, Д Смилкова 253 ОСТРА ДЕСНОСТРАННА СН 260
БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ. С. Димитров 260
ХРОНИЧНА ДЯСНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. А. Иванов 266
БЕЛОДРОБНА (ПУЛМОНАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ 266
ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ. Мл. Григоров 277
ЛЕЧЕНИЕ НА ХСН Мл. Григоров 280
ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ В КАРДИОЛОГИЯТА.
П. Петров, М. Поповска-Петрова 296
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. К. Витлиянова 301
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО (КОРОНАРНА БОЛЕСТ) 314
ОБЩА ЧАСТ. Мл. Григоров 314
ХРОНИЧНИ ФОРМИ НА ИБС 315
Ангина пекторис (Стабилна стенокардия). Н. Рунев 315
ОСТРИ ФОРМИ НА ИБС 323
Остър коронарен синдром (епидемиология и патофизиология). Мл. Гоигоров 323
Клиника и лечение на острия коронарен синдром. Г. Тодоров 330
Нестабилна ангина пекторис (НАП). Г. Тодоров 330
Остър миокарден инфаркт. Г. Тодоров 330
ОСОБЕНИ ФОРМИ НА ИБС. Мл. Григоров 341
РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ. М. Цекова 348
СЪРДЕЧНА СТИМУЛАЦИЯ И ДИВАЙС ТЕРАПИЯ. Се. Йовев, Св. Куртев 366
СИНКОП. М. Цекова 372
СЪРДЕЧЕН АРЕСТ. КАРДИО-ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ. Ив. Мазнев 376
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРЦЕТО. Т. Донова 380
ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ 380
ПЕРИКАРДИТИ 393
МИОКАРДИТИ 399
КАРДИОМИОПАТИИ. В. Томова 404
ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ. Р Ташева 412
ПРИДОБИТИ КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ. Р. Ташева 421
БОЛЕСТИ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ. М. Станева 446
ТУМОРИ НА СЪРЦЕТО. С. Димитров 454
АНЕСТЕЗИЯ И СЪРЦЕ. О. Хинков, Е. Пазванска 455 ОСНОВИ НА КАРДИОХИРУРГИЯТА. Вл. Данов, Д. Симов, П. Панайотов, М. Славов 468
ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНИЯ РИСК ПРИ НЕСЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ. М. Миланова 500
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ. С. Найденов 504
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА. Ив. Мазнев 510
СЪРЦЕ И СПОРТ. Ив. Мазнев 515
ПРИНЦИПИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Т. Веков 519
БИБЛИОГРАФИЯ 529
Запитване за Кардиология 2019
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Кардиология

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги