Клинична туберкулоза

Обратно към Вътрешни болести
  • Клинична туберкулоза
Ценa:
89.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363212
Автор:Под редакцията проф. д-р Петко Минчев
Издателство: Централна медицинска библиотека, МУ София
ISBN: 9789549318296
Година на издаване: 2013
Страници:350
Корица: твърда
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
Предговор
Сто тридесет и една години след епохалното откритие на Robert Koch туберкулозното заболяване в 21-ви век е най-масово разпространеното инфекциозно заболяване в света. Поради тази глобална опасност СЗО и ООН приеха три здравни приоритета за двадесет и първото столетие: туберкулоза, СПИН и малария.
Исторически туберкулозата вероятно има давността на човечеството. Групата Mycobactriaceae включва изключително голямо разнообразие от представители. Най-значими са Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae и голямата група на нетуберкулозни микобактерии. Сложната генетична структура на ми-кобактериите, наличието на 50 протеина, изграждащи бактериалната клетка, и кръстосаната имуногенност между тях създават изключително сложни взаимоотношения с макроорганизма - Homo sapiens. Независимо от това при туберкулозата съществуват две важни състояния - инфицираност и болест.
Латентната туберкулозна инфекция е обхванала 1 900 000 000 представители на рода Homo sapiens в целия свят. Неустойчивата симбиоза между микроорганизъм и макроорганизъм лесно може да бъде преодоляна и туберкулозното заболяване може да се прояви във всички органи и тъкани на човешкия организъм.
Един значим период на обоснован оптимизъм започва с въвеждането на туберкулостатична терапия през 50-те години на XX век. За съжаление еволютивното развитие на света доведе до нови обстоятелства, които способстват за разпространяването на туберкулозната пандемия:
- неимоверно бързо увеличаващия се брой на човешката популация;
- възможността за пренасяне на големи човешки потоци във всички географски региони;
- драматични промени в климата на Земята;
- увеличена и продължително проявена слънчева активност;
- състояние на дистрес в глобален аспект;
- прояви на вторична имуносупресия;
- бавно и прогресивно разрастваща се пандемия от СПИН; туберкулозата като опортюнистична инфекция при болни от СПИН; - разширяваща се полирезистентност към М. tuberculosis;
- липса на нови медикаменти за лечение на туберкулозното заболяване. Всички изброени обективно съществуващи обстоятелства имат три основни следствия:
- улеснена трансмисия на туберкулозното заболяване,
- разширяване на туберкулозната инфекция,
- прояви на белодробни и извънбелодробни форми на туберкулоза. Предвид изложеното, в целия свят започна разработване на тестове за ранна имунологична диагностика на туберкулозата. Трябва да се подчертае, че липсата на микробиологично доказване на заболяването не изключва диагнозата туберкулоза. Това с особена сила е проявено при извънбелодробни-те форми на туберкулозно заболяване и туберкулозата в детска възраст.
Настоящият труд за първи път в българската медицинска книжнина обхваща цялостно проблема туберкулоза - етиопатогенеза, имунологични феномени, съвременна диагностика, международни стандарти за грижи при туберкулоза, белодробни форми на туберкулоза, извънбелодробни форми на туберкулоза, принципи на съвременна противотуберкулозна терапия, проблем латентна туберкулозна инфекция, MDR и XDR туберкулоза, специфична имунопрофилактика на заболяването.
Поднесената информация обхваща всички знания по проблема за последните 70 години, както и всички съвременни диагностични и терапевтични методи. По този начин целият авторски колектив е убеден в значимостта на поднесената информация. С искреното желание да е полезна на всички лекари от различни специалности, но основно за специалистите по пневмология и фтизиатрия за деца и възрастни, специалисти по инфекциозни болести, вътрешни болести, детски болести, общопрактикуващи лекари, както и профилни специалисти, които са призвани да лекуват извънбелодробни форми на туберкулоза.
Целият авторски колектив е убеден, че с излизане на книжния пазар на специализирана медицинска литература на този труд ще се постигне единство в разбирането, диагностицирането и лечението на туберкулозното заболяване.
Вечният идеал на клинициста е диагностициране на заболяването в периода на промяна на имунобиологично равновесие на макроорганизма, преди появата на морфологични изменения. Определение за идеал няма. По-важен е вечният стремеж към него. Клинична туберкулоза ще способства за осъвременяване на познанията за специфичната имунопрофилактика на заболяването. Не бива да се забравя, че в това направление България е световен авангард със значима и богата история с повече от 60-годишна давност. Изказвам искрената си благодарност и преклонение пред спонсорите на изданието, които са истински меценати на академичната творческа мисъл. Накрая вих искал да изразя благодарност, удовлетворение и възхищение от апостолския труд на всички автори в първото издание на настоящия труд. Всички те работиха всеотдайно и безвъзмездно с ясното съзнание за просветителската си мисия.
Оставам уверен в значимостта и ползата от издаването му.
/Проф. д-р Петко Минчев/
Запитване за Клинична туберкулоза
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Вътрешни болести

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги