Анатомичен учебен латинско-български речник

Обратно към Езици, Речници
  •  Анатомичен учебен латинско-български речник
Ценa:
24.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
300020
ISBN: 
Автор: Ирена Станкова
Издателство: Медицина и физкултура
Година на издаване: 2010
Обем: 367 стр.
Корица:мека
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
 Увод Ако терминологичното инвентиране на човешката анатомия е общо¬известен факт, то лингводидактическото лексикографско представяне е пре¬дизвикателство с неугасващ заряд. Актуалността на първия в България ана¬томичен учебен речник придобива още по-голяма значимост от липсата на подобни изследвания и от прилагането в сферата на обучението по латинс¬ки език на лексикографското моделиране. Това е един перспективен и моде¬рен подход за нов тип организация и структуриране на учебното съдържа¬ние по анатомия за българските студенти. В своя „Анатомичен учебен латинско-български речник' д-р Ирена Станкова е осъществила прецизен анализ от гледна точка на методическа¬та целесъобразност и е структурирала лексикографски модел за представя¬не на латинската терминологична анатомична система за целите на меди¬цинското образование в България. Концепцията на речника отразява разви¬тието и прилагането в учебната практика на лингводидактическото лек¬сикографско моделиране на професионалната езикова компетентност с цел активно овладяване на специализирана терминология. Използването на учебния речник оптимизира процеса на усвояване на анатомичната терминология посредством лексикографски кодираните ал¬горитми за ползване на словника и дава възможност за самостоятелен из¬бор на стратегии за овладяване на терминологични фрагменти според нуж¬дите на конкретния ползвател. Налице е един съвременен лингводидактически двуезичен компендиум на анатомичната лексика с широко поле на приложение в българското образо¬вателно пространство. проф. д-р Димитър Веселинов
Запитване за Анатомичен учебен латинско-български речник
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Езици, Речници

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги