Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение

Обратно към Анестезиология/Интен. леч.
  •  Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Ценa:
35.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363225
ISBN: 978-954-92642-0-3
Автор: Станчо Станчев
Издателство: Бултест Стандарт
Година на издаване: 2018
Обем: 686стр.
Корици: меки
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
Ръководството е с подчертана практическа насоченост и особено при необходимост от навременна и точна диагноза и адекватна намеса при пациенти с остро настъпили нарушения на дишането и сърдечната дейност.
То е предназначено да медицински сестри, студенти по медицина и стоматология и лекари, специализиращи анестезиология и интензивна медицина. Полезно е и за парамедицил. Информацията е организирана по удобен за бърза справка начин.

Отделено е място за продължителната изкуствена белодробна вентилация, кардиопулмоналната ресусцитация, транспорта на пациенти в критично състояние, органното донорство, аналгезията и седирането по време на интензивно лечение. Разглеждат се опасностите на анестезиологичния персонал от хронична експозиция на ниски концентрации газови изпаряеми анестетици, от наранявания с игри и други режещи инструменти, замърсени с кръв или телесни течности от пациенти с HIV или хепатит. Описани са и правилата, които трябва да се спазват в операционна зала при обслужване на пациенти с MRSA.
Разгледани са теми, като анестезия, видове, цел; екипировка и проверка на работното място на анестезиологичния екип; белодробна функция; статични белодробни показатели; динамични белодробни показатели; предоперативна оценка и подготовка на болния преди анестезия; медикаментозна подготовка (премедикация); медикаменти; осигуряване на венозен път; измерване на централно венозно налягане; канюлиране на артерия; поставяне на стомашна сонда; трансуретрална катетеризация на пикочния мехур; супрапубично катетеризиране на пикочния мехур; медикаменти и дозиране и други. Описани са инхалационни анестетици; венозни анестетици; наркотични аналгетици; инфузионни разтвори; маскова анестезия; регионална анестезия и множество други теми, свързани с качествената работа на анестезиолога.

Анестезия, видове, цел Екипировка и проверка на работното място на анестезиологичния екип Белодробна функция Статични белодробни показатели Динамични белодробни показатели Предоперативна оценка и подготовка на болния преди анестезия Медикаментозна подготовка (предмедикация) Медикаменти Осигуряване на венозен път Измерване на централно венозно налягане Канюлиране на артерия Поставяне на стомашна сонда Трансуретрална катетеризация на пикочен мехур Супрапубично катетеризиране на пикочен мехур Медикаменти и дозиране Антиаритмични средства Антихистаминови препарати Антихипертензивни препарати Електролитни добавки Буферни субстанции Кортикостероиди Сърдечни гликозиди Симпатикомиметици Инхалационни анестетици Райски газ Халотан Изофлуран Енфлуран Севофлуран Десфлуран Венозни анестетици Етомидат Метохекситал Тиопентал Кетамин Бензодиазепини Инхалационна анестезия Апарати и пособия за обща инхалационна анестезия Преценка на трудности при интубация Техника на интубация Усложнения при ендотрахеална интубация Екстубация Мониториране по време на анестезия Мускулна релаксация Нервно-мускулно предаване Видове нервно-мускулен блок Мускулни релаксанти Антихолинестеразни средства (инхибитори) Инфузионни разтвори Системи за обща анестезия Анестезия с нисък поток - Low-flow анестезия Определяне на дълбочината на анестезия Венозна анестезия Неопиоидна интравенозна анестезия Невролептаналгезия (NLA) Балансирана анестезия Кетамин-Рохипнол, Дормикум, Диазепам Stand-by Анестезия с кетамин Маскова анестезия Регионална анестезия Местни анестетици Алкално-киселинно равновесие Водно-електролитно равновесие - нарушение, корекция, поддържажне Специална част Анестезия по време на бременност и за подпомагане на раждането Лекарства по време на бременност и кърмене Анестезия при деца Анестезия в абдоминалната хирургия Особености на анестезията при коремни интервенции Анестезия при интраторакални интервенции Особености на анестезията при интраторакални интервенции и диагностични процедури Анестезия при сърдечни операции Анестезия при ендокринни заболявания Анестезия при хиперпаратиреоидизъм Анестезия при хипопаратиреоидизъм Анестезия при хиперфункция на щитовидната жлеза Анестезия при хипофункция на щитовидната жлеза Анестезия при Cushing-синдром Анестезия при синдром на Cohn Анестезия при заболяване на предния дял на хипофизата - акромегалия (еозинофилен аденом) Анестезия при заболяване на задния дял на хипофизата Анестезия при инсулин Анестезия при феохромоцитом Анестезия при захарен диабет Невроанестезия Анестезия при неврологични заболявания Миастения гравис Множествена склероза Паркинсонова болест Епилепсия Анестезия в офталмологията Анестезия при оториноларингологични интервенции Анестезия в лицево-челюстната хирургия Анестезия при оперативно лечение на заболяване на устата и зъбите Анестезия при интервенции върху лицето Анестезия при урологични операции и при пациенти с ХБН Анестезия при трансуретрална резекция на простатна жлеза (ТУРП) Анестезия при трансуретрална резекция на тумори на пикочен мехур (ТуТУР) Анестезия при отворени урологични интервенции Цистектомия Хирургия на бъбрека Бъбречна трансплантация При диабетици с ХБН Анестезия за фистула или артерио-венозен шънт Анестезия при екстракорпорална ударновълнова литотрипсия (ЕУВЛ) Пулморенален синдром Рабдомиолиза Анестезия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) Анестезия при ортопедични операции Ендопротезиране на тазобедрена става Ендопротезиране на колянна става Операции на гръбначен стълб Операции на тазови кости Периферна проводна анестезия Анестезия при пациенти с термична травма Анестезия при пациенти с изгаряне (Combustio) Анестезия при пациенти с измръзване (Congelatio) Анестезия при пациенти с множествена травма Анестезия при пациенти с бронхиална астма Анестезия при пациенти с ХОББ Анестезия при пациенти с обезитас Анестезия при пациенти с порфирия Анестезия в пластичната хирургия Анестезия в еднодневната (амбулаторна) хирургия Анестезия в гериатрията Усложнения по време на анестезия Ларингоспазъм и бронхоспазъм Въздушна емболия Тотална спинална анестезия Малигнена хипертермия Най-чести проблеми по време на анестезия Изпотяване Хълцане (Singultus) Тахикардия Брадикардия Хипотензия Хипертензия Хипотермия Хипертермия Анафилактични реакции Погрешна интраартериална инжекция Интензивно лечение Остра дихателна недостатъчност Режими на вентилация - основни понятия Синдром на апнея по време на сън (Синдром на Oddin - Sleep apnea) Шок Политравма (множествена травма) Черепномозъчна травма Гръдна травма Интраабдоминална травна Сепсис Клинична смърт Удавяне (Submersio) Изкуствено хранене Ентерално хранене Парентерално хранене Анестезия при пациенти на парентално хранене Интоксикации Отравяне с етилов алкохол Отравяне с метилов алкохол Отравяне с бензодиазепини Отравяне с барбитурати Отравяне с антихистаминови препарати Отравяне с невролептици Отравяне с антидепресивни медикаменти Отравяне с литий Отравяне с хероин и опиати Отравяне с индиректни симпатикомиметици и халюциногени Отравяне с ацетилсалицилова киселина (аспирин) Отравяне с парацетамол Отравяне с бета-блокери Отравяне с дигиталис Отравяне с алкилфосфати Отравяне с киселини и основи Отравяне с гъби (Mycetismus) Ухапване от змия (Morsus serpentis) Ботулизъм (Botulismus) Отравяне с цианиди Отравяне с CO Антидоти Flumazenil Naloxon Biperiden Physostigmin Glucagod Digitalis - антидот Obidoxim 3-DMAP Натриен тиосулфат Cholestyramin Болка, седиране и анестезия в интензивното отделение Грижи за пациентите в интензивното отделение Странични реакции и усложнения при кръвопреливане Анти бактериални средства
Запитване за Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Анестезиология/Интен. леч.

Издателства на медицинска литература