РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ – ЧАСТ I

Обратно към Микробиология
  •  РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ – ЧАСТ I
Ценa:
42.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363049
ISBN: 9786191970636
Автор: под ред.на И.Митов
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2021
Обем: 168 стр.
Корици: меки
Формат :А4
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.

 ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 1
Микробиологични лаборатории. Микроскопски методи на изследване
Морфология на бактериите. Прости методи на оцветяване
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 2
Структура на бактериите
Сложни методи за оцветяване
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 3
Структура на бактериите
Сложни методи за оцветяване - продължение
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 4
Физиология на бактериите. Метаболизъм, хранене и култивиране на бактериите. ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 5
Метаболизъм на бактериите. Бактериални ензими
Растеж и размножаване на бактериите
Съвременни биотехнологии с медицинско значение
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 6
Стерилизация
Дезинфекция
Методи за микробиологичен контрол на лекарствени средства, бионрспарати и медицински изделия
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ 7
Генетика на бактериите. Методи за молекулярно-генетични изследвания
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 8
Антимикробна химиотерапия
Лабораторни методи за определяне чувствителността на бактериите към антимикробни лекарствени средства
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 9
Колоквиум върху теоретичните въпроси и практически задачи в упражнения 1-9
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 10
Инфекция (инфекциозен процес). Инфекциозна болест.а патогенността и вирулентността на бактериите
Имунитет. Вроден имунитет. Фактори на естествената резистентност
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 11
Имунитет
Хуморален имунитет. Антитела и тяхната роля в защитните реакции на организма
Имунни реакции в микробиологичната диагностика. Реакция аглутинация
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 12
Клетъчно-медииран имунитет
Реакция преципигация
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 13
Специфична профилактика и терапия на инфекциозните болести. 1_аксини и серуми. Имунизационен календар
на Република България
Реакции с белязани антитела
Имуноензимни методи
Реакция имунофлуоресценция
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ №14
Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от бактериите от семейство Мicoplasmataceae
Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от бактериите от семейство Асtinomycetaceae
Микробиологична диагноза на инфекции, причинени от патогенни гъбички
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ № 15
Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от облигатни вътреклетъчни бактерии от семейства
Сhlamydiaceae  и Rickettsiaceae
Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от бактериите от семейство Сhlamydiaceae
Микробиологична диагноза на инфекциите, причинени от облигатни вътреклетъчни бактерии от родове Rickettsiaceae, Сохiеllа,Еhrlichia сродни видове

Запитване за РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ – ЧАСТ I
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Микробиология

Издателства на медицинска литература