Книжарница SMARTBOOKS е търговската марка на фирма РАН-2 ООД регистрирана по ТЗ на България със седалище и адрес Варна ул.Генерал Столетов 15 вх.Б ет.3 ап.19
SMARTBOOKS  е търговската марка на фирма „РАН-2”ООД  регистрирана по ТЗ на Република България със седалище и адрес на управление Варна,ул.Ген.Столетов 15 вх.Б, ЕИК 148044395,ДДС  BG148044395.

 

За контакти:

тел. 0888184444,0887395322

Издателства на медицинска литература